• English
  • Norsk

Marked

Markedsandeler

Inkassoforetak i Norge

Rundt 60 % av alle inkassoforetak i Norge, bruker våre programvarer. Våre løsninger har etablert seg som en "best practice standard" i bransjen.

Kommune og stat

SPN har etablert et svært godt samarbeid med myndigheter og organisasjoner. Over 100 norske kommuner benytter seg av vår innfordringsprogramvare.

Størst i norden

Som leverandør av inkassoprogramvare har vi flest kunder i Norden og er derfor ledende leverandør av programvare for innfordring i Norden. Vi leverer programvare både til "fremmed inkasso" og "egeninkasso" markedet.

5000 brukere hver dag

I dag brukes programvaren for innfordring fra SPN i 6 land av omtrent 300 kunder og 5000 brukere hver dag. Programvaren vår tilbys på Finsk, Svensk, Dansk, Islandsk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Engelsk og naturligvis på Norsk. Vår ambisjon er å videreutvikle produktene sammen med våre brukere på slik måte at vi befester vår markedsandel med omtrent 75% av det nordiske markedet.